Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19116
Title: Công văn của Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc
Authors: Trần Hồng Quân
Keywords: Công văn
Kỳ họp 3
Khóa VIII
Trả lời chất vấn
Abstract: Toàn bộ công văn số 2154/ĐTTC của Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc
Date Created: 08-06-1988
Issue Date: 1988
Format: tr. 280-282, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1988)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.