Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19301
Title: Báo cáo về việc nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Dự án Luật công đoàn và dự án chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân
Authors: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Dự án chỉnh lý
Dự án Luật công đoàn
Kỳ họp 6
Khóa VIII
Abstract: Trình bày một số vấn đề về tình hình nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Dự án Luật công đoàn. Trình bày môt số vấn đề chính trong nội dung của ban dự luật công đoàn. Tác giả đề nghị Quốc hội lưu ý xem xét về việc tranh chấp lao động bao gồm những sự bất đồ
Date Created: 18 đến 28-12-1989
Issue Date: 1989
Format: tr. 407-414, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.12 đến ngày 28.12.1989)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.