Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19382
Title: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Thuế tiêu thụ đặc biệt
Kỳ họp 7
Khóa VIII
Abstract: Luật này quy định thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế này gồm 8 chương, chương I về những quy định chung, chương II về căn cứ tình thuế và biểu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương III đăng ký, kê khai nộp thuế và vận chuyển hàng hóa. Chương IV giảm thuế, miễn thuế ti
Date Created: 14 đến 30-06-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 452-465, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 14.6 đến ngày 30.6.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.