Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19451
Title: Tờ trình Quốc hội về dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban thường trực của Quốc hội
Authors: Hội đồng Nhà nước
Keywords: Quy chế
Dự thảo
Hội đồng dân tộc
Kỳ họp 8
Khóa VIII
Tờ trình
Ủy ban thường trực Quốc hội
Abstract: Đề nghị các đại biểu thảo luận và thông qua để làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thường trực; tạo những điều kiện cần thiết để Hội đồng dân tộc và các Ủy ban làm tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng qua
Date Created: 13-12-1990
Issue Date: 1990
Format: tr. 381-382, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 5.12 đến ngày 21.12.1990)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.