Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19491
Title: Giàn khoan Hải dương 981: Toan tính của Trung Quốc và hệ lụy
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: ASEAN
Giải quyết xung đột
Hải dương 981
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Việc CNOOC Trung Quốc hạ đặt giàn khoan di động Haiyang Shiyou - Hải dương Thạch du 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đã gây ra những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế và ASEAN về hòa bình, an ninh, ổn định tại biển Đông. Bài viết thể hiện quan điểm góp phần làm rõ việc tại sao Việt Nam kiềm chế không sử dụng biện pháp quân sự; những hệ quả chính trị, pháp lý, kinh tế đối với 2 nước; giải pháp thích hợp cho giải quyết xung đột...
Issue Date: 2014
Format: tr. 49-70, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.