Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19492
Title: Những điều chỉnh gần đây trong chính sách Biển Đông của Mỹ
Authors: Hà Hồng Hải
Keywords: Chiến tranh lạnh
Chính sách Biển Đông
Mỹ
Trung Quốc
Abstract: Sau Chiến tranh lạnh vào giữa những năm 90, khi tình hình Biển Đông có biến động do những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc ở khu vực, Mỹ đã công bố chinh sách đối với Biển Đông, trong đó nêu rõ lập trường trung lập về mặt pháp lý đối với tranh chấp lãnh thổ Biển Đông, nhưng thái độ đối với cuộc chiến tranh vẫn còn mơ hồ, đối sách chưa rõ ràng, động thái chưa đủ mạnh đối với tình hình căng thẳng ở Biển Đông lúc đó. Tuy nhiên, trước ý đồ độc chiếm Biển Đông ngày càng lộ rõ và những hành độn
Issue Date: 2014
Format: tr. 71-95, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.