Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19495
Title: Bàn về khả năng Ấn Độ thích ứng với "trục xoay" của Mỹ
Authors: Nguyễn Nhâm
Keywords: Ấn Độ
Châu Á Thái Bình Dương
Mỹ
Trục xoay
Abstract: Tuy không phải là quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng Ấn Độ từ lâu đã có chiến lược đối với khu vực này và gần đây đang có những chuyển biến đáng kể dưới tác động từ chiến lược tăng cường trở lại Châu Á - Thái Bình Dương hay còn gọi là "xoay trục" của Mỹ. Sự phản ứng của Ấn Độ đối với chính sách "xoay trục" về CA - TBD của Mỹ xuất phát từ quan hệ lợi ích cốt lõi của Ấn Độ và Ấn Độ hy vọng có thể tạo ra thế đối trọng đối với Trung Quốc trong khi vẫn coi trọng quan hệ với Trung Quốc và Nga.
Issue Date: 2014
Format: tr. 139-158, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.