Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19497
Title: Cơ chế giải quyết tranh chấp nhà đầu tư - nhà nước trong đàm phán hiệp định TPP: Vấn đề và triển vọng
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: TPP
Giải quyết tranh chấp
Nhà đầu tư
Abstract: Đi sâu tìm hiểu và phân tích về trở ngại trong đàm phán hiệp định TPP liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước tiếp nhận đầu tư, gồm : về tính minh bạch; về quyền sở hữu trí tuệ; về quy tắc xuất xứ với hàng dệt may; về lao động; về mua sắm công...
Issue Date: 2014
Format: tr. 173-189, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.