Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19498
Title: Hợp tác Việt - Mỹ trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Keywords: Hạt nhân dân sự
Mỹ
Năng lượng hạt nhân
Việt Nam
Abstract: Bước đầu nghiên cứu sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, tập trung vào hai nội dung chính là cơ sở của sự hợp tác và những hình thức hợp tác giữa hai nước trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
Issue Date: 2014
Format: tr. 191-208, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.