Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19589
Title: Báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Thuế xuất khẩu
Báo cáo
Kỳ họp 10
Khóa VIII
Thẩm tra
Thuế nhập khẩu
Abstract: Trình bày một số ý kiến và đề nghị Quốc hội một số việc. Đề nghị Hội đồng Bộ trưởng cần cân nhắc và quy định rõ ràng những mặt hàng phải chịu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch và hàng hóa trao đổi ở khu vực biên giới... Cần có chế độ và biện pháp kiên quyết
Date Created: 07-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 286-292, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,6 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.