Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19621
Title: Bài phát biểu tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII
Authors: Hoàng Quy
Keywords: Thu chi ngân sách
Dự toán
Ngân sách Nhà nước
1991
Bài phát biểu
Kỳ họp 10
Khóa VIII
Abstract: Tác giả trình bày một số vấn đề lớn về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 1991. Về thu và chi trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 1992 và những đổi mới trong bố trí cơ cấu thu, chi ngân sách Nhà nước. Một số kiến nghị của tác giả lên Quốc h
Date Created: 20-12-1991
Issue Date: 1991
Format: tr. 603-610, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 10.12 đến ngày 26.12.1991)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.