Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19756
Title: Báo cáo dự kiến chương trình hoạt động năm 1998 của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 2
Khóa X
Quốc hội
Ủy ban kinh tế ngân sách
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Trình bày những kết quả của công tác từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa X. Dự kiến chương trình hoạt động của Ủy ban năm 1998: Về công tác lập pháp; Về công tác giám sát… Về tổ chức thực hiện
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 146-154, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.