Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19784
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Ông Phan Tấn Tài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Bộ Tài chính
Công nợ
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 2
Khóa X
Trả lời chất vấn
Abstract: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Ông Phan Tấn Tài, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Tài chính trả lời về các giải quyết vấn đề trong phương hướng kinh tế - xã hội năm 1998 của đất nước không thấy Chính phủ đề cập đến vấn đề giải quyết công nợ.
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 318-320, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.