Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19851
Title: Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1998
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa X
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Trình bày về việc thực hiện nhiệm vụ năm 1997; phương hướng, nhiệm vụ năm 1998 và ý kiến của các đại biểu Quốc hội sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ: I - Đánh giá tình hình năm 1997; II - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 1998; III - Các nhiệm vụ và giải pháp
Date Created: 20-11 đến 12-12-1997
Issue Date: 1997
Format: tr. 619-633, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 20.11 đến ngày 12.12.1997)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.