Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19928
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Đồng Kim Cheng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
Authors: Vũ Ngọc Hải
Keywords: Trợ cấp ưu đãi
Tiền lương
Trả lời chất vấn
Đại biểu quốc hội
Giáo viên
Kỳ họp 3
Khóa X
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Đồng Kim Cheng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang: Bộ đã kiến nghị nhiều lần với Chính phủ cho cán bộ quản lý từ cấp Phòng Giáo dục quận huyện trở lên được hưởng trợ cấp ưu đã về lương giáo viên
Date Created: 20-5-2004
Issue Date: 2004
Format: tr. 553, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 664,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.