Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19929
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
Authors: Vũ Ngọc Hải
Keywords: Trả lời chất vấn
Khóa X
Tiền tín dụng
Đại biểu quốc hội
Học phí
Học sinh tiểu học
Kỳ họp 3
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Lý Khánh Hồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long: 1- Học sinh tiểu học không phải đóng học phí; 2- Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm; 3- Các em 6 tuổi thỳ vào lớp 1; 4- Giải pháp là vay tiền tín dụng củ
Date Created: 20-5-2005
Issue Date: 2005
Format: tr. 554-555, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.