Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19940
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Hết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
Authors: Vũ Ngọc Hải
Keywords: Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Tuyển sinh
Thanh tra
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Hết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra trên diện rộng và phát hiện những vi phạm, mở các trung tâm đào tạo không báo cáo, tuyển sinh vượt chỉ tiêu…; Bộ đang tập tru
Date Created: 20-5-2006
Issue Date: 2006
Format: tr. 571-572, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 83.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.