Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19943
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Lê Vũ Hùng
Keywords: Trả lời chất vấn
Khóa X
Nghị quyết TW 2
Chế độ học bổng
Đại biểu quốc hội
Giáo viên
Kỳ họp 3
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi: 1. Về dạy thêm: Nâng cao mức sống cho giáo viên là một biện pháp để chống việc dạy thêm tràn lan; 2- Nghị quyết Trung ương 2 không thu học phí và thực chế độ học bổng
Date Created: 20-5-2009
Issue Date: 2009
Format: tr. 577-578, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 86.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 918,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.