Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19972
Title: Trả lời chất vấn của Đại biểu Văn Phác, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Chất độc hóa học
Chiến tranh chống Mỹ
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đại biểu Văn Phác, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Về nội dung liên quan đến chính sách đối với những người bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dự thảo 3
Date Created: 15-5-2002
Issue Date: 2002
Format: tr. 653-654, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 115.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 983,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.