Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19974
Title: Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Doanh nghiệp
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Luật Lao động
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã chỉ đạo một số giải pháp khắc phục vấn đề các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vi phạm Luật Lao động không đóng bảo hiểm xã hội
Date Created: 16-5-1999
Issue Date: 1999
Format: tr. 659-660, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 117.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 932,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.