Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19976
Title: Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Thị Thanh Hương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Bảo hiểm
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Tuổi nghỉ hưu
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Thị Thanh Hương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh: 1- Về giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội với thợ lò có đủ năm công tác nhưng thiếu tuổi đời về hưu; 2- Số lao động nghỉ việc, mất việc có xu hướng gia tăng; 3- Tình
Date Created: 16-5-2001
Issue Date: 2001
Format: tr. 653-665, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 119.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.