Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19978
Title: Trả lời chất vấn của Đại biểu Trương Minh Thăng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khám chữa bệnh miễn phí
Khóa X
Người nghèo
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đại biểu Trương Minh Thăng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau: Về việc điều trị miễn phí cho các đối 4ợng xã hội như: Người nghèo, trẻ em mồ côi, người già cô đơn…Bộ đã thảo luận và quyết định ban hành Thông 4 liên Bộ đa dạng hóa các
Date Created: 16-5-2003
Issue Date: 2003
Format: tr. 667, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 121.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 642,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.