Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20011
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Châu, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Nhà máy
Nhiên liệu
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Châu, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang: Các cơ quan trên bộ chưa giải quyết kịp thời các yêu cầu cơ sở nhất là về đầu 4 phát triển vùng nhiên liệu; Đề ra những giải pháp giúp các nhà máy hoạt động đủ công suất
Date Created: 20-5-2003
Issue Date: 2003
Format: tr. 770, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 155.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 786,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.