Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20026
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trương Thị Mai, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Chiến lược phát triển thủy lợi
Đại biểu quốc hội
Kỳ họp 3
Khóa X
Nước sinh hoạt
Trả lời chất vấn
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Trương Thị Mai, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về chiến lược phát triển Thủy lợi và nước sinh hoạt: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và hoàn thiện chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nô
Date Created: 20-5-2009
Issue Date: 2009
Format: tr. 804-807, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 171.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.