Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20034
Title: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Thị Luật, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn Quang Hà
Keywords: Trả lời chất vấn
Khóa X
Sông Đà
Công trình thủy lợi
Đại biểu quốc hội
Hồ Hòa Bình
Kỳ họp 3
Abstract: Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Thị Luật, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: 1- Sông Đà là một sông lớn trong hệ thống sông Hồng; 2- Hồ Hòa Bình là một công trình thủy lợi dụng tổng hợp nguồn nước; 3- Để giảm nhẹ
Date Created: 28-5-1998
Issue Date: 1998
Format: tr. 823-824, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 21.4 đến ngày 20.5.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 179.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.