Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20082
Title: Báo cáo về hoạt động năm 1998 và phương hướng hoạt động năm 1999 của Ủy ban Thường vụ quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 4
Khóa X
Ủy ban Thường vụ quốc hội
Abstract: Báo cáo về hoạt động năm 1998 và phương hướng hoạt động năm 1999 của Ủy ban Thường vụ quốc hội gồm 2 phần : phần 1 là tình hình Kết quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ quốc hội trong năm 1998 ở các mặt lập pháp, hoạt động giám sát và một số hoạt động khác;
Date Created: 06-11-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr.82 - 98, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.