Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20117
Title: Bộ Lao động, thương binh và xã hội trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Bộ Lao động thương binh và xã hội
Kỳ họp thứ 4
Quốc hội khóa X
Trả lời chất vấn
Abstract: Bộ Lao động, thương binh và xã hội trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về những tồn tại và bất hợp lý xung quanh các Điều 11, 25 của Nghị định số 28/CP, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Vấn đề xác định thời gian hoạt động khánh
Date Created: 24 - 11 - 1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 435-438, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.