Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20126
Title: Bộ Giáo dục và đào tạo trả lời chất vấn của đồng chí Trần Thị Phương, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Ngân sách thường xuyên
Bộ Giáo dục và đào tạo
Giáo dục phổ thông
Kỳ họp thứ 4
Quốc hội khóa X
Tiền dạy thừa giờ quy định
Trả lời chất vấn
Abstract: Bộ Giáo dục và đào tạo trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Phương về việc chi trả tiền dạy thừa giờ quy định của trường phổ thông công lập và về ngân sách thường xuyên cho giáo dục phổ thông.
Date Created: 24 - 11 - 1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 456-459, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.