Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20146
Title: Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Nhiêm vụ
1999
Nghị quyết
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1998, phương hướng nhiệm vụ năm 1999 với các chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo của Chính phủ và của các cơ quan hữu quan
Date Created: 28-10 đến 02-12-1998
Issue Date: 1998
Format: Tr. 625-638, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 28.10 đến ngày 2.12.1998)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.