Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20151
Title: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế, xã hội năm 1999
Authors: Nguyễn Tấn Dũng
Keywords: 1999
Báo cáo
Đổi mới
Kỳ họp 5
Khóa X
Phát triển kinh tế xã hội
Abstract: Báo cáo về tình hình năm 1998 cũng như đánh giá, tổng kết việc nhiệm vụ năm 1999 qua 4 tháng đầu năm. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm về thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng thị trường. Giải quyết những vấn đề bức xúc về tài chính tiền
Date Created: 03-05-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 38 - 71, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.