Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20159
Title: Báo cáo công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo từ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X đến nay
Authors: Vũ Đức Khiển
Keywords: Hướng dẫn thi hành luật
Kỳ họp 5
Khóa X
Phụ lục báo cáo
Abstract: Phụ lục đã báo cáo về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo từ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X đến tháng 5/1999. Cụ thể, trong phụ lục đã đưa ra số liệu thống kê, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, phụ lục cũng chỉ ra
Date Created: 11-05-2001
Issue Date: 2001
Format: Tr. 158 - 161, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 4.5 đến ngày 12.6.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.