Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20184
Title: Lời khai mạc
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Họp Quốc hội
Kỳ họp 6
Khai mạc
Khóa X
Abstract: Khái quát tình hình trong nước và thế giới, những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án; Nghe báo cáo bổ sung về về kinh tế và ngân sách; xem xét, thảo luận, đưa ra quyết định một số vấn đề quan trọng. Tuyên bố khai mạc kỳ họp
Date Created: 18-11 đến 21-12-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr 37- 41, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.