Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20187
Title: Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X (của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kiến nghị cử tri
Kỳ họp 6
Khóa X
Abstract: Báo cáo gồm hai phần. Phần một là những kiến nghị của cử tri đã được nêu và giải quyết trong kỳ họp thứ năm. Phần hai là những kiến nghị của cử tri trong kỳ họp thứ 6 ở các mặt như kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng bộ máy nhà nước,
Date Created: 28-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 124 - 146, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.