Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20202
Title: Báo cáo về công tác đối ngoại của Quốc hội và công tác của Ủy ban Đối ngoại năm 1999
Authors: Đỗ Văn Tài
Keywords: Báo cáo
Đối ngoại
Kỳ họp 6
Khóa X
Ủy ban Đối ngoại
Abstract: Báo cáo gồm 3 phần: phần đầu về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trên bình diện quan hệ song phương cũng như hoạt động tại các diễn đàn liên nghị viện; phần hai về công tác của Ủy ban Đối ngoại thông qua các quan hệ đối ngoại của Quốc hội và công tác giám
Date Created: 15-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 331 - 347, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.