Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20204
Title: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 1999 và phương hướng nhiệm vụ năm 2000 của Ủy ban Quốc phòng và an ninh
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 6
Khóa X
Ủy ban Quốc phòng và an ninh
Abstract: Báo cáo gồm 2 phần: phần đầu về tình hình kết quả hoạt động năm 1999 của Ủy ban ở các mặt lập pháp, công tác giám sát, các hoạt động khác như dân nguyện, đối ngoại, cuối cùng là nhận xét chung; phần hai về chương trình hoạt động của các vấn đề trên trong
Date Created: 19-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 369 - 379, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.