Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20222
Title: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1998
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Kỳ họp 6
Khóa X
Ngân sách Nhà nước
Nghị quyết
Tổng quyết toán
Abstract: Quyết nghị phê chuẩn Tổng quyết ngân sách nhà nước năm 1998 ở các mặt tổng số thu, tổng số chi và tổng số chênh lệch thu chi.
Date Created: 29-11-1999
Issue Date: 1999
Format: Tr. 791- 792, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 18.11 đến ngày 21.12.1999)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 948,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.