Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20242
Title: Báo cáo tổng kết một năm triển khai thực hiện Luật thuế mới
Authors: Nguyễn Sinh Hùng
Keywords: Báo cáo
Chính phủ
Kỳ họp 7
Khóa X
Luật thuế mới
Abstract: Báo cáo gồm 3 phần: phần một là kết quả đã đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện luật Thuế mới; phần hai về những tồn tại hiện nay và hướng xử lý; phần cuối cùng về những công việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2000.
Date Created: 05-05-2000
Issue Date: 2000
Format: Tr. 135 - 165, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 9.5 đến ngày 9.6.2000)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.