Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20244
Title: Báo cáo về việc chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện Sơn La
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Dự án thủy điện Sơn La
Kỳ họp 7
Khóa X
Abstract: Báo cáo gồm 4 phần về việc chuẩn bị đầu 4 dự án thủy điện Sơn La : phần đầu là về quá trình nghiên cứu dự án; phần hai là tóm tắt nội dung chủ yếu của dự án; phần 3 là đánh giá bước đầu về công tác chuẩn bị đầu 4 dự án với hai mục nhỏ hơn à các công việc
Date Created: 09-05-2000
Issue Date: 2000
Format: Tr. 178 - 201, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 9.5 đến ngày 9.6.2000)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.