Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20266
Title: Tờ trình Quốc hội về việc chỉnh lý dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp
Authors: Nguyễn Đình Lộc
Keywords: Chỉnh lý dự thảo
Kỳ họp 7
Khóa X
Luật hôn nhân và gia đình
Tờ trình
Abstract: Toàn văn Tờ trình Quốc hội về việc chỉnh lý dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp gồm 2 phần: phần đầu là sự cần thiết phải ban hành luật; quá trình ây dựng luật; phần 2 là phạm vi sửa đổi, bổ sung; cuố
Date Created: 17-05-2000
Issue Date: 2000
Format: Tr. 490 - 514, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa X.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 9.5 đến ngày 9.6.2000)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.