Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20318
Title: Phương thức pháp lý áp dụng đối với yêu sách/hành vi của Trung Quốc tại biển Đông
Authors: Lê Mai Thanh
Keywords: Biển Đông
Chủ quyền
Hành vi
Pháp lý
Trung Quốc
Yêu sách
Abstract: Sử dụng kênh pháp lý là một trong các phương thức giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Bài viết phân tích các căn cứ pháp lý và phương thức giải quyết mà Việt Nam có thể lựa chọn, áp dụng đối với yêu sách/hành vi của Trung Quốc vi phạm pháp luật quốc tế, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phải của Việt Nam, gây nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế tại biển Đông.
Issue Date: 2014
Format: tr. 75-84, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.