Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20326
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Viên Thế Giang
Keywords: Ngân hàng nhà nước
Quản lý nhà nước
Thị trường
Việt Nam
Abstract: Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã phát huy đc hiệu quả, song cũng nhiều hệ lụy mà nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ gây ra những hậu quả xấu cho thị trường ngân hàng. Bài viết đánh giá thực trạng của hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước, chỉ ra những tồn tại và biện pháp khắc phục những nhược điểm trong quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng.
Issue Date: 2014
Format: tr. 51-59, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.