Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20327
Title: Giải quyết phá sản ngân hàng thương mại theo pháp luật của một số nước
Authors: Dương Kim Thế Nguyên
Keywords: Pháp luật
Ngân hàng thương mại
Phá sản
Abstract: Bài viết nghiên cứu pháp luật các nước Hoa Kỳ, Anh, Nga về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại trên cơ sở: (1) Quy định riêng về phá sản áp dụng cho các ngân hàng thương mại, (2) Các biện pháp xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại được xây dựng với nhiều giải pháp xử lý đa dạng, ưu tiên các giải pháp phục hồi, tái cấu trúc hoặc chuyển giao ngân hàng thương mại bị thua lỗ cho các ngân hàng thương mại khác và (3) Sự can thiệp rất mạnh mẽ của các cơ quan quản lý ngân
Issue Date: 2014
Format: tr. 60-66, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.