Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20329
Title: Hệ thống Madrid - công cụ hữu hiệu để đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Keywords: Bảo hộ nhãn hiệu
Đăng ký
Hệ thống
Madrid
Abstract: Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư mà Madrid ngày càng trở thành công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp để bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nước ngoài. Bài viết cho thấy những ưu điểm nổi bật của hệ thống này và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 75-84, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.