Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20338
Title: Hoàn thiện quy định về Tội mua bán người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam
Authors: Lê Xuân Lục
Keywords: Bộ luật hình sự
Quy định
Tội mua bán người
Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về Tội mua bán (buôn bán) người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam về khái niệm, các dấu hiệu pháp lý của tội phạm này. Từ những phân tích, so sánh và đối chiều quy định về Tội mua bán người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam với quy định của Nghị định thư về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị hành vi buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và quy định của Bộ luật Hình sự một số nước, bài viết đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện Bộ luật Hình sự
Issue Date: 2014
Format: tr. 53-59, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.