Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20377
Title: Lãnh đạo hiệu quả
Authors: Lưu Kiếm Thanh
Keywords: The Sunday Times
Giới thiệu sách
Lãnh đạo hiệu quả
Abstract: Giới thiệu nội dung, ý nghĩa cuốn sách "Lãnh đạo hiệu quả" thuộc bộ sách "Creating success" do tạp chí Sunday Times thực hiện nhằm cung cấp những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết trong tư duy, quản lý và kinh doanh
Issue Date: 2014
Format: tr. 105-106, .pdf
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 216
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 823,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.