Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20378
Title: Khoa học hành chính - cội nguồn sáng tạo vô tận
Authors: Nguyễn Duy Gia
Thúy Vân
Keywords: Sáng tạo
Cội nguồn
Khoa học hành chính
Abstract: Bài phỏng vấn GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - nguyên Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia với chủ đề vai trò, vị trí khoa học hành chính trong công tác quản lý nhà nước.
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-7, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.