Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20386
Title: Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau gần 8 năm gia nhập WTO - những thách thức và một số khuyến nghị
Authors: Nguyễn Thị Kim Oanh
Keywords: Gia nhập WTO
Hệ thống ngân hàng Việt Nam
Thực trạng hoạt động
Thách thức
Abstract: Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam; Những thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam sau khi gia nhập WTO; Một số khuyến nghị về cơ chế, chính sách và giải pháp
Issue Date: 2014
Format: tr. 44-50, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 217
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.