Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20433
Title: Quản lý nhà nước về đào tạo giáo viên mầm non
Authors: Hoàng Thị Nguyệt Nga
Keywords: Quản lý nhà nước
đào tạo
giáo viên mầm non
Abstract: Trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường. Đặc biệt là giáo dục mầm non thì vai trò của giáo viên lại càng quan trọng, là người thầy đầu tiên của các em.
Issue Date: 2014
Format: tr. 53-57, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.