Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20439
Title: Khoa Quản lý Tài chính công hướng đến chất lượng và hiệu quả công việc
Authors: Nguyễn Ngọc Thao
Keywords: Học viện Hành chính quốc gia
Khoa Quản lý Tài chính công
Abstract: Khoa Quản lý tài chính công tiền thân là Tổ bộ môn Quản lý nhà nước về Tài chính và Tiền tệ, trực thuộc Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế. Được chính thức thành lập năm 2002. Qua hơn 10 năm phát triển và trưởng thành, Khoa đã và đang hướng đến chất lượng và đạt được hiệu quả công việc cao.
Issue Date: 2014
Format: tr. 78-80, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 219
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 941,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.