Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20450
Title: Học viện Hành chính quốc gia - chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển
Authors: Nguyễn Đăng Thành
Keywords: 55 năm
Học viện Hành chính quốc gia
Abstract: Ngày 29/5/2014, Học viện Hành chính quốc gia kỷ niệm 55 năm truyền thống và đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng và Nhà nước trao tặng. Học viện đã có công lao to lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn.
Issue Date: 2014
Format: tr. 10-21, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 220
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.